اجرای سیستمهای پایش تصویری شهری و روستایی
مجازی سازی وسرویسهای ابری
پهنای باند اختصاصی و اینترنت پر سرعت
طراحی سایت 

چرا یاران ارتباط

برخی از مشتریان ما

شهرداری نائین

Naein

شهرداری بافران

bafran

تامین اجتماعی نائین

Tamin

شهرداری تودشک

Tudeshk

شهرداری انارک

-Anarak

شرکت پارس پولاد یاران

Pars-Poolad